Դուք գտնվում եք ԵՊՀ վարչական գործընթացների ավտոմատացման համակարգի կայքէջում: Այս համակարգի միջոցով իրականացվում է ԵՊՀ ստորաբաժանումների կողմից համակարգչային տեխնիկայի վերանորոգման, տպիչների և պատճենահանող սարքերի քարթրիջների լիցքավորման և վերանորոգման, նոր քարթրիջների տրամադրման, ԵՊՀ ցանցին համակարգիչների միացման, էլեկտրոնային փոստի հասցեի տրամադրման վերաբերյալ համապատասխան զեկուցագրերի պատրաստումը:

    Համակարգի ներդրումը նպատակ ունի արագացնել նշված խնդիրներին առնչվող աշխատանքի ընթացքը, բարձրացնել ապահովել համապատասխան ընթացակարգերի հստակությունը, հեշտացնել և ավտոմատացնել փաստաթղթերի պատրաստման ընթացքը, մատուցվող ծառայությունների որակը, ներդնել տրամադրվող միջոցների և կատարվող աշխատանքների հաշվառման ավտոմատ միջոցներ:


ԵՊՀ տեղեկատվական համակարգերի
սպասարկման և զարգացման վարչություն